http://www.elpunt.cat

http://www.elpunt.cat

El Punt Avui – PORQUERES

La recent remodelació del carrer Carreras Candi, un dels vials més transitats de Porqueres, ha inclòs el condicionament d’un carril bici, que se suma als trams ja existents en diferents zones del municipi. En aquest cas el carril bici facilitarà la circulació dels ciclistes que es desplacin entre els nuclis de Mata i de Miànigues.