2605

DdG – OLOT

L’oposició reclama solucions en els desplaçaments a polígons industrials

El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible -aprovat en el darrer ple de l’Ajuntament d’Olot- preveu una inversió de 24 milions fins al 2025. L’aplicació de diners -segons va explicar Josep Gelis (regidor de Mobilitat i Via Pública)- tindrà els objectius d’augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants, fomentar els desplaçaments segurs amb bicicleta, fomentar el transport col·lectiu, reduir la mobilitat, estimar l’oferta d’estacionament per reduir el trànsit d’agitació i fomentar la seguretat en els desplaçaments.
Va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i CUP i l’abstenció d’Olot en Comú. Xavier Garcia (OeC) va exposar que -segons el seu parer- els problemes de mobilitat d’Olot vénen de decisions errònies «dels ajuntaments de la comarca governats per CiU» Va resumir: «Per voler tenir cadascun el seu polígon industrial, ara, ens trobem amb una dispersió territorial de polígons» Segons ell, « la separació dels polígons envers Olot fa que es produeixin problemes a l’entrada i la sortida de la feina».
Lluís Rubió (CUP) va sumar-se a l’opinió de Garcia, i va afegir: «El 32% de les voreres d’Olot són considerades voreres no accessibles, el 51% dels passos de vianants no estan adaptats, ens agradaria que hi sortissin mes llocs de càrrega elèctrics, i cal treballar més fermament sobre les propostes dels camins escolars segurs».
Anna Barnadas (ERC) va lloar que el Pla de Mobilitat estigui combinat amb el Pla d’Acció d’Energies Sostenibles. Va considerar difícils els finançaments previstos pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resposta de CiU
«Només els ajuntaments de CiU han fet polígons industrials?», va demanar Estanis Vayreda (regidor de Promoció Municipal). «La creació de polígons comarcals ha estat participada pels tots els partits», es va respondre. «Els ajuntaments de Barcelona d’esquerres no han fet polígons industrials?», va tornar a demanar. Es va tornar a respondre:?«Lligar els polígons industrials a un determinat partit no és de rebut». Encara l’alcalde, Josep Maria Corominas (CiU), va retrure: «Podia haver dit el mateix sense fer referència al partit».
Josep Gelis (CiU) es va cenyir a explicacions més tècniques. Va indicar que els desplaçaments als polígons estan previstos a un pla, en el qual s’hi preveu millorar les voreres, els rebaixos i els passos de vianants. Va concretar la inversió d’11 MEUR en plataformes úniques (zones que donen preferència als sistemes no motoritzats, sobretot al vianants) a Sant Roc.