Proposta de regulació dels VMP

La proposta de l’Ajuntament de Girona en quan a la regulació dels Vehicles de Mobilitat Personal en allò que competeix a l’administració local, que és la determinació de les vies de circulació permesa per aquest tipus de vehicle és la que podeu veure aquí.

Amb la intenció d’aprovar l’ordenança en el Ple del mes d’abril és imprescindible presentar la versió definitiva abans del dia 15 de març.

Qualsevol recomanació que considereu oportuna ens la podeu fer arribar abans d’aquesta data o bé directament a l’Ajuntament de Girona a la Regidoria de Mobilitat i Via Pública

Tipus d’aparells i vehicles de mobilitat personal

Vies per les que es pot circular