DDG – GIRONA | ALBERT SOLER

Tret de casos especialment greus o perillosos, els ajuntaments opten per no sancionar els ciclistes

 Els ajuntaments gironins es mostren en general permissius amb les infraccions comeses pels ciclistes i prefereixen advertir que sancionar, sense que això signifiqui que no hi hagi multes sinó que el seu número és pràcticament simbòlic (no arriben a l’extrem de la ciutat de Girona, que tal com va publicar aquest diari fa una setmana ha decidit no sancionar). No sol haver-hi tampoc una ordenança específica que reguli la circulació de bicicletes, i els diferents municipis ho supleixen amb apartats referits a aquests vehicles, inclosos dins de l’ordenança sobre via pública. Cap municipi té previst crear una ordenança específica per a bicicletes. Però la butlla a les dues rodes s’està acabant: les sancions comencen a treure el nas.
Salt, on el parc mòbil ciclista és força important a causa de l’elevat percentatge d’immigració i a l’ús que aquest col·lectiu fa de la bicicleta, és un dels municipis que més apliquen sancions. Des de principis d’any l’Ajuntament ha imposat un desena de multes a ciclistes, xifra que pot semblar petita però que és de les més altes a les comarques de Girona. Tot un article de l’ordenança de circulació està dedicat a les bicicletes, a les que prohibeix anar per la vorera. Poden circular per les zones de vianants però sense excedir la velocitat d’aquests. L’Ajuntament va realitzar una campanya informativa de l’esmentada normativa.
Banyoles, ciutat que va ser de les primeres a disposar de carrils bici, ha imposat tres sancions des de principis d’any. Com en el cas de Salt, és l’ordenança de circulació la que regula les bicicletes, indicant que no podran circular per les voreres i a les zona de vianants han d’anar a la velocitat d’aquests, a més de respectar els senyals de circulació i aparcar-les als aparcaments de bicicletes. Lluís Costabella, regidor de Seguretat i Mobilitat, explicar que “tenim una política d’avís i de reeducació vial cap als ciutadans, només denunciem els casos greus”.
Similar és el cas de Lloret de Mar, amb una ordenança que té un títol dedicat en aquest cas no a les biciletes en particular, sinó a “cicles, bicicletes, ciclomotors i motocicletes”. També es prefereix l’advertiment a la sanció, a no ser que es tracti d’infraccions especialment greus.
Sant Feliu de Guíxols començarà immediatament a regular la circulació ciclista. De fet, aquesta regulació és tan nova que l’ordenança que la preveu ha sigut publicada recentment al BOP i està encara en període de presentació d’esmenes, per la qual cosa no és vigent. Els seus termes són similars a la resta de municipis pel que fa a prohibir la circulació en voreres i limtar-ne la velocitat al pas del vianant en zones d’aquestes. Naturalment encara no hi ha hagut sancions.
“Tolerància” és el que es té a Blanes -com en la resta de ciutats consultades- amb les infraccions dels ciclistes, que estan sotmesos a l’ordenança general, amb capítol específic per a ells. Es prefereix advertir que sancionar, si bé des de l’Ajuntament asseguren que hi ha hagut “algunes multes” en casos greus com saltar-se un semàfor en vermell.
Lluny de la costa, a l’interior, Ripoll ha decidit començar a posar sancions en vista que el mètode de l’advertència utilitzat fins ara no sempre té l’efecte desitjat. “Ens hem vist obligats a posar-nos durs”, expliquen a la capital del Ripollès. L'”estrena” va tenir lloc fa pocs dies, quan un ciclista va ser multat per “conducció temerària” després de passar en vermell un semàfor. Des de l’Ajuntament remarquen que “els veïns es queixen per la conducció perillosa per part d’alguns ciclistes que no respecten l’espai destinat als vianants”.
Olot, també a l’interior, regula les biciletes des de l’ordenança general, i tot i que opta per l’advertiment, asseguren a l’Ajuntament que hi ha hagut unes poques sancions. “més que per la infracció, perquè en avisar-lo el ciclista s’ha rebotat”. La capital de la Garrotxa està molt a sobre que les bicicletes duguin de nit la il·luminació reglamentària, ja que és habital que molts treballadors -especialment immigrants- les utilitzin per anara treballar a primera hora del matí.
A Figueres es mostren tan rotunds com a la ciutat de Girona en rebutjar les sancions, preferint les campanyes informatives i avisar els ciclistes que no respecten les ordenaces de circulació. Una de les darreres campanyes va consistir a repartir centenars de cartolines -semblants les de “no molestin” dels hotels- per tota la ciutat recordant als ciclistes que han de comportar-se segons el que està estipulat.
No podia fatar l’opinió dels usuaris. La plataforma Mou-te en Bici reconeix que “el lloc natural de les bicicletes és la calçada, igual que tot vehicle”, però existeix el problema que “les ciutats estan pensades per als cotxes, i cal un període d’adaptació”. “Tothom hi ha de col·laborar”, expliquen, si bé no els fa res condemnar “els ciclistes que corren per la vorera fent ziga-zagues”.