Antecedents

Durant les darreres setmanes, s’ha obert un debat públic, fomentat en part pel mateix Defensor del Ciutadà, al voltant de l’incivisme d’alguns ciclistes urbans i les mesures per pal·liar-ho. Mou-te en Bici ja va respondre a aquestes informacions exposant la seva opinió en 6 punts (mirar el document adjunt).

La bicicleta és un vehicle molt antic però relativament nou en la mobilitat urbana contemporània. Aquest fet ha generat actituds de rebuig per part d’alguns conductors de vehicles de motor i d’alguns vianants que veuen com l’espai públic s’ha de compartir amb un tercer actor. Aquestes actituds incíviques, la manca d’una infraestructura ciclista adequada i la lenta actuació de l’ajuntament a l’hora d’aplicar les millores acordades, són els motius d’aquesta queixa.

Exposició de la queixa

Mou-te en Bici, entitat que representa a més de 350 ciclistes urbans, vol expressar les seves queixes en referència a la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Girona en aquests 3 punts:

1. Incivisme

La convivència amb vianants i conductors són els aspectes més crítics de la mobilitat en bicicleta a la ciutat. Algunes de les accions o actituds incíviques que pateixen diàriament els ciclistes s’enumeren a continuació:

1.1 Pel que fa a conductors de vehicles de motor:

– La parada o estacionament de vehicles sobre els carrils bici.
– L’incompliment dels límits de velocitat permesos dins de l’àrea urbana.
– L’avançament sense respectar la distància d’1,5 metres.
– L’assetjament, mitjançant cops de clàxon o maniobres temeràries, de ciclistes que circulen per la calçada.
– L’ocupació de les parades avançades per a bicicleta als semàfors.

1.2. Pel que fa a vianants:

– La utilització dels carrils bici per caminar o córrer.
– El creuament dels carrils bici sense mirar.
– L’espera sobre el carril bici per creuar la calçada.

2. Infraestructura

Part de la infraestructura ciclista de la ciutat té greus mancances que la fan poc pràctica o, fins i tot, insegura pels ciclistes. Alguns dels aspectes més crítics són:
– La manca de continuïtat de la xarxa de carrils bici, hi ha carrils bici que s’acaben sobtadament.
– En general, no es respecta l’amplada mínima de 2,5 metres en la construcció dels carrils bici bidireccionals.
– Existeixen ressalts en els carrils bici que fan incòmode i perillós circular-hi.
– Hi ha carrils bici compartits amb vianants i/o cotxes que són altament perillosos.
– En alguns dels semàfors regulats per polsador, aquest no és accessible des del carril bici.
– A bona part dels creuaments, els carrils bici no preveuen els girs dels ciclistes.
– Existeixen carrils bici sobre la vorera que posen en perill ciclistes i vianants.
– Algunes zones de la ciutat continuen sense tenir un accés segur en bicicleta.

3. Incompliments polítics

El passat 14 de desembre del 2015 es va aprovar per unanimitat al Ple de l’ajuntament de Girona la moció presentada per Mou-te en Bici per incentivar l’ús de la bicicleta a la ciutat de Girona. Aquesta moció continua sense complir-se a dia d’avui. Els punts incomplerts són:

3.1 De la inversió

Augmentar la inversió destinada a infraestructures i obres per a la bicicleta i a campanyes de conscienciació i seguretat a partir del pressupost de 2016, de manera continuada i progressiva, amb el compliment d’un augment mínim d’un 100 % del què està previst en el Pla de Mobilitat Urbana.

3.2. De l’execució

Posar els mitjans necessaris per a finalitzar els projectes següents abans de 3 mesos i executar-los durant el 2016:
– Carril bici de Pont Major al Pla de Campdorà.
– Pas de la rotonda de la Plaça de Salt per donar continuïtat al carril bici del carrer Oviedo fins al lateral.
– Construir guals alçats a les cruïlles de carrers sense prioritat amb els carrils bici. Per exemple: passeig d’Olot i carrer Emili Grahit.
– Programa de subvenció per a la compra de bicicletes elèctriques (promesa electoral de l’actual equip de govern).

3.3. Dels estudis i projectes

Garantir la revisió continuada dels projectes engegats per tal d’aportar-hi millores i valorar-ne l’efectivitat. Alhora, començar nous estudis que permetin adaptar la ciutat a les necessitats de la ciutadania en matèria de mobilitat.
– Estudiar la modificació de la circulació per a fer-la d’ambdós sentits per a bicicletes als carrers Joan Maragall de Gran Via Jaume I a Plaça Catalunya; També a la Plaça Pompeu Fabra, als carrers Eiximenis i Hortes, al passeig de la Devesa (zona peatonal), al carrer Santa Clara i al carrer Nord.
– Modificació integral del carril bici al Passeig José Canalejas.
– Modificar el carril bici unidireccional del carrer del Carme per fer-lo de doble sentit.
– Fer un estudi d’emplaçament de polsadors de botó dels semàfors a l’altura dels ciclistes i del temps d’espera dels semàfors per a vianants i ciclistes, per modificar prioritats en funció de la petició
– Redefinir el tema d’aparcament de bicicletes tenint en compte els equipaments administratius i culturals. Aparcaments coberts i vigilats (càmeres).

3.4. Del diàleg i seguiment

Creació d’una comissió al sí de la Taula de Mobilitat que segueixi els projectes, les obres i la planificació, així com també les petites modificacions i reparacions. Que s’encarregui, a més, de la promoció de la bicicleta a les escoles i centres cívics i de les campanyes de promoció, seguretat i conscienciació referents a la bicicleta.

Girona, 9 de maig del 2017