Petició adreçada a la Direcció de la CCMA i al Govern de la Generalitat:

Les organitzacions professionals, científiques i socials sotasignades, de reconeguda i llarga trajectòria en cadascun dels seus àmbits, i davant de la crisi del Coronavirus SARS-CoV-2, ens sentim en la necessitat de llençar una contundent reclamació als mitjans de comunicació públics de Catalunya.

Constatem, d’una banda, que aquesta gravíssima crisi posa de manifest algunes contradiccions i carències del país pel que fa al pes social que té la ciència a la societat, a tots els nivells, tant polític com mediàtic. Som conscients que entre les funcions dels mitjans públics està informar, formar i entretenir. Ara bé, veiem amb preocupació la prioritat que donen els mitjans públics a cada tipus d’informació.

De forma habitual, els serveis informatius de la CCMA (TV3, 3/24, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació) organitzen la informació en un bloc general on hi entren els temes d’actualitat política nacional, estatal i internacional, de societat, de cultura, etc. Un segon bloc específic d’esports (amb entre el 10 i el 15% del temps total) i un bloc final del temps (també al voltant del 5-10% del temps total). Ens ha resultat sempre xocant que els esports, la informació dels quals és un element de distracció i oci, tingui un pes tant important per als mitjans d’informació públics, tant en temps dedicat com en periodistes especialitzats dedicats exclusivament al tema.

Constatem com aquestes setmanes, des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el bloc d’informació general està dedicat, quasi en la seva totalitat, a les novetats sobre la Covid-19, cosa totalment lògica. Tanmateix, es manté un bloc d’esports diferenciat i amb els seus periodistes especialitzats, que han d’omplir els seus minuts… explicant les competicions esportives anul·lades o aplaçades per la pandèmia.

Considerem que els mitjans de comunicació públics haurien de contribuir a respondre, en aquests moments tant durs, a les grans preguntes que planen a la societat:

  • D’on ha sortit aquest virus?
  • Per quines causes ha passat d’una altra espècie als humans?
  • Per què s’ha estès tant ràpid?
  • Pot tornar a succeir?
  • Com evitar-ho?

Creiem que la nova realitat que ja estem vivint, tant pel coronavirus com per les dramàtiques emergències climàtiques i ecològiques, requereixen més que mai que es posi a la ciència al centre de la societat. Només amb major reconeixement social del paper que els i les científiques desenvolupen, amb major difusió de les troballes i evidències que ens estan alertant contínuament de les gravíssimes crisis que ens amenacen, podrà la societat fer front a l’actual incertesa sobre el seu futur.

Trobem transcendental que en aquests moments, els mitjans públics recullin informacions rellevants sobre el vincle entre destrucció d’ecosistemes i noves epidèmies, o entre canvi climàtic i degradació d’hàbitats i espècies, o sobre els serveis fonamentals per a la vida humana que es perden amb la pèrdua dels ecosistemes, per exemple. Hi ha una extensa literatura científica sobre el tema, que ha estat recollida per alguns mitjans en paper i digitals darrerament, i que resulten d’enorme interès en els temps que corren.

És per tot allò expressat en aquest document, que DEMANEM als responsables dels mitjans públics de la CCMA la creació d’un bloc informatiu específic, amb especialistes en periodisme científic, a tots els mitjans i programes informatius. Reivindiquem un periodisme científic que difongui i divulgui els fets relatius a la ciència en general, i en particular a la innovació, salut, medi ambient i activitats de recerca, sempre una informació rigorosa de la qual avui dia seguim sense poder gaudir.

Ara que la societat està comprenent que sense un sistema públic de salut adequat i una investigació científica ben finançada i reconeguda socialment, la resta d’aspectes de la vida són secundaris, és hora que els mitjans de la CCMA s’adaptin a aquesta realitat.

Catalunya, abril de 2020

WEB del Manifest: https://cienciaalsmitjans.wordpress.com/