El confinament decretat per l’estat d’alarma ha provocat una reducció dràstica de la mobilitat. Aquest fet ha reduït molt significativament els nivells de contaminació a les ciutats. Ara, amb el procés gradual de desconfinament no ens podem permetre errors, necessitem promoure una mobilitat que garanteixi una baixa probabilitat de contagis, neta, saludable i segura.

Existeix el risc d’un augment sense precedents de l’ús del cotxe a les ciutats. Molts usuaris del transport públic o que compartien vehicle, si tenen la disponibilitat i econòmicament s’ho poden permetre, optaran per desplaçar-se en cotxe privat. Això provocarà un col·lapse als nostres carrers i un augment de la contaminació, arribant a superar els nivells anteriors a la pandèmia.

Amb les primeres mesures de desconfinament, s’ha pogut constatar que l’espai públic està mal repartit. Moltes voreres dels nostres barris no garanteixen la distància social requerida. La major part de l’espai està utilitzat per la circulació dels cotxes o pel seu estacionament.

Les característiques de la bicicleta el fan un vehicle amb una probabilitat de transmissió de virus molt baixa. A diferència del cotxe, el ciclista està en un espai obert i el nombre d’elements que necessita manipular del vehicle és mínim. Si el comparem amb el transport públic, el ciclista pot garantir més fàcilment la distància social requerida

Tal com ens diuen els experts, la Covid-19 afecta principalment les vies respiratòries. Mantenir l’aire de les ciutats lliure de contaminació ens beneficia a tots i molt especialment a les persones amb malalties respiratòries prèvies que, d’aquesta manera, tenen una ajuda extra per fer front al virus.

La bicicleta també és un vehicle amb baixa sinistralitat. Els accidents amb ciclistes implicats dins de les zones urbanes majoritàriament acaben amb lesions de poca importància que no requereixen assistència mèdica. En aquest sentit, l’ús de la bici a les ciutats redueix la pressió al personal sanitari, bombers i policia.

Demanem als municipis de més de 5000 habitants de les comarques gironines i molt especialment als ajuntaments de Girona i Salt la implementació urgent de les següents mesures.

  1. Una campanya pública de promoció i impuls a la mobilitat en bicicleta fent-la visible com a mitjà de transport autoritzat i recomanat.
  2. La creació de carrils bici addicionals a les principals vies de circulació de la ciutat que connectin els barris, zones industrials, zones comercials i municipis veïns. Aquests carrils es poden fer de manera provisional amb cons i pintura.
  3. L’ampliació de voreres retirant espai d’estacionament de cotxes i carrils de circulació per garantir la distància social. Aquestes ampliacions es poden fer de manera provisional amb cons i pintura.
  4. Garantir espais d’aparcament segur per a bicicletes a les zones amb més afluència.
  5. Reduir la velocitat permesa als carrers per instaurar la ciutat 30 millorant la seguretat vial i evitant conductes temeràries.
  6. Modificar la regulació semafòrica perquè incentivi a les persones que es mouen a peu i en bicicleta
  7. Habilitar serveis d’assistència mecànica en cas d’incidència per a les persones usuàries de la bicicleta en els desplaçaments autoritzats i facilitar el subministre de recanvis per a les reparacions.
  8. Promoure la distribució de productes en bicicleta per descongestionar la ciutat de camions i furgonetes.
  9. La creació d’un pla d’ajudes econòmiques per incentivar la compra de bicicletes i per premiar els treballadors que decideixin desplaçar-se al lloc de treball pedalant.

Ja són moltes les ciutats d’arreu que estan adoptant aquestes mesures, a Girona no podem quedar-nos enrere, cal que avancem cap a aquesta nova mobilitat lliure de contagis, neta, saludable i segura. #EnBiciContraCovid19