Girona: Obres del TA

El Punt Avui – GIRONA – DANI VILÀ

El pla de mobilitat de la capital que elabora el govern també pretén que el transport públic sigui una alternativa eficient al cotxe privat
Fins al 31 d’octubre es poden fer propostes de millora
 

L’Ajuntament de Girona pretén que l’any 2018 un 70% dels desplaçaments que es facin dins de la ciutat siguin a peu o bé amb bicicleta. Aquest és un dels objectius que s’ha marcat en el pla de mobilitat urbana que ara està elaborant l’equip de govern.

Per assolir aquest registre que s’ha marcat com a objectiu, caldria que el nombre de vianants i ciclistes augmentés un 5% respecte d’avui dia, quan ja hi ha 146.100 persones que es desplacen a peu i uns 5.340 ciutadans que ho fan amb bicicleta.

Per aconseguir aquest increment, el pla de mobilitat estipula la necessitat d’afavorir els desplaçaments a peu “fent els itineraris i espais d’estada amples, còmodes, atractius, segurs, ràpids i adaptats a totes les necessitats de les persones”. De fet, en l’anàlisi de situació que s’ha fet es recull que sovint els semàfors estan poc coordinats perquè el vianant pugui fer el trajecte previst sense gaires esperes en els semàfors. En paral·lel, també es considera que cal fer millores i incrementar la xarxa de carrils bici de Girona i crear aparcaments més segurs que suposin també un augment d’aquest mitjà de transport sostenible.

Menys vehicles privats

L’excessiva presència de vehicles privats a la ciutat de Girona és evident amb les dificultats per trobar aparcament en el dia a dia i és que cada dia entren i surten de Girona uns 160.000 vehicles procedents d’altres municipis, als quals cal sumar-hi els 73.100 que també es desplacen per fer un trajecte dins mateix del municipi. Per això, el pla de mobilitat també subratlla la necessitat de reforçar el paper del transport públic “garantint la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència que el converteixin en una alternativa guanyadora al vehicle privat”.

Per fer-ho viable caldrà un canvi d’hàbits important en la majoria dels ciutadans i el govern de CiU aposta per la planificació de diversos aparcaments dissuasius a les entrades del municipi amb bones connexions de transport urbà per dirigir-se a la destinació final.

Aportacions dels veïns

L’elaboració del pla de mobilitat de Girona ha obert fins al 31 d’octubre, per a tothom qui ho vulgui, la possibilitat de fer aportacions i propostes de millora. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, explica que “l’objectiu final del pla és la millora de la qualitat de vida de les persones que vénen a Girona o hi viuen”. Després de l’anàlisi de les dades, es van fixar tot un seguit d’objectius, així com una projecció de la situació cap al 2018. Un cop s’hagin recollit les propostes que arribin es procedirà a redactar un pla d’acció que comprengui les accions a executar en els pròxims sis anys.

LA XIFRA

700 vehicles per cada mil habitants és l’índex de motorització de la ciutat de Girona i no variarà en els pròxims anys.

Massa ús del bitllet senzill en les línies de bus

Un bus urbà al centre de GironaFoto: LL. SERRAT.

Un element crític que es desprèn del pla de mobilitat és que un 34% dels bitllets que s’usen per al transport públic són bitllets senzills. Es considera que això vol dir poca fidelització del ciutadà.

Només un 6% del trànsit és de pas per la capital

La creació de variants i circumval·lacions viàries en les últimes dècades ha permès que avui dia només un 6% dels vehicles que hi circulin estiguin de pas pel municipi sense intenció de parar.

Cal millorar la coordinació entre trens i busos

Un aspecte a millorar és la coordinació horària entre el servei de trens i el d’autobusos interurbans. Tot i això, es valora que el 44% de la població es troba a menys d’un quilòmetre de Renfe.

El 97% dels habitants tenen un bus a 250 metres

El pla de mobilitat reconeix una bona cobertura del bus urbà, que garanteix que un 97% de la població tingui una parada a menys de 250 metres de casa. Calen més freqüències a l’L7, l’L8 i l’L10.

Congestions en punts molt concrets

Les congestions de trànsit se centren a la zona de Sant Narcís i Santa Eugènia i al Mercadal-Eixample Nord. També a les rotondes de l’accés sud cap a la C-65 i el carrer Barcelona i riu Güell.