Les dificultats per pagar l’aigua, el gas, la llum o el pis per la pèrdua de la feina centren gran part de les actuacions

El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha incrementat un 48% les actuacions de l’any 2011 respecte la ‘any anterior. Sobretot per temes derivats de la crisi econòmica. Llorente també fa un seguit de recomanacions a la policia i es compromet a treballar pel descans dels veïns en les zones d’oci nocturn, per a la millora del transport públic i per pal·liar les conseqüències de la crisi

GIRONA | TAPI CARRERAS El Defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha tingut un 2011 farcit d’activitat. Les actuacions del Defensor, han estat aproximadament unes 1.500, que representa un increment del 48% respecte del 2010. D’aquestes, el 40% per cent són derivades dels problemes fruit de la crisi ecònomica. Llorente, ahir ho va dir clarament: “Ha estat un any problemàtic i de gravíssimes conseqüències socials per a molts dels nostres conciutadans i famílies”.

Molts d’aquests casos han estat a causa de la pèrdua del treball, i per tant d’ingressos econòmics suficients, que ha ocasionat problemes que afecten drets com la pèrdua de l’habitatge, el manteniment de subministraments com la llum, el gas, l’aigua i la salut. El temes socials han desbancat en la primera posició de les actuacions de l’Oficina del Defensor temes que antigament eren els més habituals, com són la seguretat, la mobilitat i l’urbanisme. De les 1.500 actuacions, 490 han estat consultes, 296 han estat obertures d’expedients, 295 visites individuals o grups, 260 gestions relatives a entrevistes, 112 intervencions sense expedient i 26 entrevistes amb mitjans.

Crítica als retards

Al llarg de l’any passat, Ramon Llorente ha fet 57 recomanacions a l’Ajuntament, de les quals 36 estan pendents de resposta. En aquest sentit, Llorente va criticar la lentitud de l’administració en respondre. “Les eleccions i la constitució del nou consistori, amb el canvi de responsables polítics i la reorganització de les àrees ha comportat, i ha justificat en part, el retard ostensible en la resolució de les recomanacions. Però, el dret a una bona administració és un dret fonamental de la ciutadania, i rebre resposta motivada suficientment i en breu temps és consubstancial a un funcionament eficient i eficaç de l’administració. Unes eleccions no poden justificar un retard. No es pot parar tot”.

Partint de totes les entrevistes i recomanacions, el defensor considera que cal ressaltar cinc compromisos: canviar la imatge que la policia només sanciona; incrementar el control a les zona d’oci nocturn per fer compatibles les activitats amb el dret al descans, amb “mesures contundents”; treballar perquè el transport públic estigui més ben coordinat, sigui més eficient i vertebri tots els barris i també per incentivar l’ús de la bicicleta; seguir impulsant el teixit associatiu i facilitar nous mitjans per garantir la democràcia participativa de la ciutadania; així com comprometre tots els esforços possibles per afrontar i pal·liar les conseqüències de la crisi, fent visible el compromís de l’Ajuntament a favor d’un habitatge digne i del dret al treball per evitar l’exclosió social.

En referència a les multes, moltes queixes són per l’elevada quantitat de la sanció. El defensor demana que, en la mesura que sigui possible, de les sancions administratives no es derivin denúncies penals. Pel que fa a les comunitats, inidica que els problemes per la crisi han derivat en problemes de convivència. Destacta la mediació de la policia.