Una enquesta feta als socis de Mou-te en Bici, revela que un 72,9% creu que la convivència amb els vehicles de motor (cotxes, motos…) és l’aspecte més crític de la mobilitat en bicicleta, seguida de la convivència amb els vianants (62,9%) i la qualitat de la xarxa de carrils bici (54,2%).

De les activitats que realitza l’entitat, els contactes amb les administracions, ajuntaments i partits polítics és el que més valoren un 75% dels socis, seguit pels serveis als socis (60,5%), les activitats lúdiques (45,8%), la formació i assessorament tècnic (39,6%) i la presència social (39,6%).

Els socis avaluen molt positivament l’entitat amb una nota de 4,35 sobre 5, a més, el 95,8% recomanaria a algú conegut que es fes soci de Mou-te en Bici.

L’enquesta s’ha realitzat telemàticament i l’han respost una cinquantena de socis.