El Punt Avui – ULLASTRET – JOAN PUNTÍ

L’Ajuntament demana una subvenció al PUOSC per executar-ho

Ullastret vol connectar a peu el nucli amb el poblat ibèric a través de l’antic camí que donava accés al poblat fortificat del Puig de Sant Andreu i que formava part de l’anomenat camí d’Empúries que comunicava Ullastret amb la colònia grega. L’objecte del projecte que s’ha presentat a la nova convocatòria del pla d’obres i serveis de Catalunya és impulsar la revitalització del patrimoni cultural donant a conèixer el valor del recinte emmurallat que passa sovint per alt a molts turistes que visiten el jaciment.

La connexió ha de ser un passeig ben pavimentat que permeti el pas de vianants i bicicletes, i ocasionalment algun vehicle de motor. Aquest vial aniria des de l’aparcament de la rotonda, amb un recorregut d’uns 1.100 m de llargària, i finalitzarà a la zona de control d’accés del poblat ibèric. El camí ja existeix però caldrà arranjar-lo i adaptar-lo a les necessitats de la funció a què es vol destinar. El pressupost del projecte és de 286.776 euros.

L’aparcament de l’àrea d’informació i el camí de connexió entre el municipi i el seu poblat ibèric són les dues primeres actuacions que es volen portar a terme. En el projecte hi figura la instal·lació d’una oficina d’informació turística, tot i que es farà més endavant.