DdG – GIRONA – T.CARRERAS

L’Eixample Nord i Sud i Santa Eugènia tenen un grau d’ocupació d’aparcament de més del 90 per cent

L’Ajuntament de Girona ha obert un període de participació ciutadana del Pla de Mobilitat Urbana de Girona perquè es formulin aquelles mesures que volen que siguin aplicades a la ciutat. Per tal que ho puguin fer, el Pla incorpora un gruix d’estudis referents a temes com els desplaçaments en els diferents mitjans de transport i l’oferta i la demanda d’aparcaments.

Un estudi sobre mobilitat a Girona posa de manifest que el vehicle privat (cotxes i motos) continua essent l’amo de l’asfalt i dels desplaçaments. Una enquesta recent, dins la campanya de treballs de camp del Pla de Mobilitat Urbana posa de manifest que el 56,7% utilitza el cotxe per moure’s. En segona posició hi ha els que es desplacen a peu, amb un 37, 3%. La resta de mitjans de transport queden molt llunyans. Tan sols l’1,9% manifesta que fa servir el bus urbà, un 1,6% diu que utilitza la bicicleta, un 1,4% es mou en tren i l’1% restant en bus interurbà. L’enquesta es va fer a un total de 1.600 persones a finals de l’any passat.

Aquestes dades són simliars a les extretes d’una enquesta de mobilitat quotidiana feta l’any 2006 amb 5.361 enquestes tot i la seva antiguitat i les possibles modificacions de rutines pel pas del temps. El mateix Pla de Mobilitat Urbana afirma que el Pla Director de Mobilitat preveia que des d’aquell any fins a l’actualitat hi hauria uns canvis que la crisi econòmica no han permès complir. En concret, en mobilitat dins de la ciutat es preveia un augment anual d’ús del tranport col·lectiu en l’1,27% i d’un 3,5% d’utilització del vehicle privat mentre que els no motoritzats baixaven un 1%. En connexions amb altres poblacions, la previsió era un augment del transport públic del 3,2%, i d’un 2% del cotxe i la moto. L’informe considera que les dades del 2013 no superen en cap cas les del 2006 perquè la crisi ha suposat un canvi en el comportament esperat.

232.000 moviments interns

Les dades del 2006 reflectien 427.300 desplaçaments en un dia de feina amb origen o destí a Girona (dels quals uns 232.000 interns). Pel que fa als moviments interns, més d’un 65% dels desplaçaments urbans es feien amb mitjans no motoritzats. El transport públic representava el 4% del moviment intern, mentre que el vehicle privat l’utilitzava el 31%. En canvi, quan els desplaçaments eren de connexió amb altres municipis (arribada a Girona o sortida de Girona) l’ús del vehicle privat s’enfilava fins al 81% del total de desplaçaments. El transport públic augmentava fins al 13% mentre que les opcions no motoritzades (a peu o en bicicleta) se situaven en un 6%. Gobalment doncs, ja era evident la superioritat dels cotxes i les motos per sobre de tots els altres mitjans de transport. Només els desplaçaments a peu, sobretot en mobilitat interna són els únics que s’acosten al vehicle privat.