DdG – OLOT

Potenciaran el concepte de ciutat tranquil·la a partir del foment de conductes cíviques

L’Ajuntament d’Olot farà una campanya per corregir les aglomeracions de cotxes a l’entorn dels centres d’ensenyament en les hores d’entrada i sortida d’escolars. Durant uns dies, l’agent cívic repartirà díptics entre els pares i mares que aparquen en doble fila o deixen el cotxe enmig de la via amb els intermitents oberts per pujar o baixar els nens. El regidor Josep Ferrés (Serveis a les Persones per CiU-Rcat) ha explicat que l’acció començarà en el decurs de les properes setmanes.

A més de donar díptics, l’agent cívic explicarà de paraula les alternatives que hi han a l’hora d’anar a recollir o dur nens a l’escola sense haver de formar part d’una aglomeració de vehicles. Una de les principals i més senzilles és aparcar lluny del centre educatiu i acompanyar el nen a peu. Si el nen és gran -des del díptic-, aconsellen deixar-lo caminar sol un tros, vigilant-lo des de la distància. Apunten que cal planificar l’anada a l’escola amb temps per no patir presses o nervis. Plantegen la possibilitat de compartir la tasca d’acompanyar la mainada amb una altra família. També apunten la possibilitat de fer una part del camí amb bicicleta o patinet.

La campanya exposarà els beneficis globals del fet d’acompanyar la mainada amb tranquil·litat. Exposen beneficis socials, ambientals i educatius.

En els socials, enumeren: un entorn escolar més segur, més espai de joc a l’entorn de l’escola, reducció d’accidents i d’incidències, una reducció del traspàs de l’estrès de l’adult a l’infant i un augment del civisme.

Entre els beneficis ambientals posen descongestió del trànsit, reducció de la contaminació ambiental i reducció de la contaminació acústica.

Respecte als beneficis educatius, enumeren que la mainada guanya en autonomia, se senten més responsables, treballen l’orientació, coneixen millor l’entorn, estableixen vincles en el camí i prenen valors de vida saludable.

Ciutat tranquil·la

Els lemes de la campanya seran Jo canvio Olot millora i Olot, ciutat tranquil·la. Dins l’objectiu del segon concepte, Josep Ferrés ha explicat que en breu també començaran una campanya, amb l’agent cívic d’instrument, per conscienciar sobre la circulació amb bicicleta per les voreres.

Ferrés ha assenyalat que la campanya informativa sobre el bon ús de les bicicletes serà seguida per una acció de reducció de la tolerància, en la qual posaran multes als infractors.