DdG

Aquestes són les línies estratègiques del Pla de Mobilitat que va celebrar la seva setena reunió

Afavorir els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic són tres de les línies estratègiques del Pla de Mobilitat Urbana debatudes a la Taula de Mobilitat
Afavorir els desplaçaments a peu, dotar la ciutat de les infraestructures necessàries per a la circulació i l´estacionament segurs en bicicleta o garantir la fiabilitat, velocitat i confortabilitat del transport públic com a alternativa al vehicle privat són tres de les línies estratègiques que es van debatre a la darrera reunió de la Taula de Mobilitat de Girona. “A la Taula hi estan representats tots els sectors implicats a la mobilitat de Girona, que hi participen molt activament, i això permet aconseguir un consens molt alt pel que fa a les línies estratègiques a seguir. Aquestes línies estratègiques definiran l´orientació dels esforços que es faran en el sistema de la mobilitat a la ciutat i per això des de l´equip de govern treballem per aconseguir el màxim grau d´acord possible entre les diferents parts afectades”, ha assegurat el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.

Altres línies estratègiques a seguir que es van debatre van ser el foment de l´ús de vehicles elèctrics i vehicles de combustible menys contaminants, l´oferta de fórmules d´estacionament que ajudin a la qualitat de vida i al desenvolupament de l´activitat a la ciutat, l´habilitació d´aparcaments dissuasius, la regulació d´una distribució urbana de mercaderies amb un impacte mínim, la implementació del Pla local de seguretat viària de Girona, la sensibilització de la ciutadania sobre la despesa energètica i l´impacte ambiental dels seus desplaçaments, la millora de la mobilitat intermunicipal a través del treball conjunt amb altres municipis i administracions i el desenvolupament de noves tecnologies per donar la màxima informació als usuaris en relació amb la mobilitat.

El regidor Joan Alcalà ha destacat també que “en aquesta sessió de la Taula es va fer una breu introducció de les fases actuals de la redacció del Pla de mobilitat urbana, destacant les implicacions en el procés d´avaluació ambiental i algunes de les millores que ja està preparant l´equip redactor, com són el Pla de desplaçament de les persones treballadores de l´Ajuntament de Girona, el camí escolar al centre educatiu de la Mare de Déu del Mont i l´estudi previ dels carrils bici de les zones següents: Pedret/Pont Major, rambla de Xavier Cugat, avinguda de Josep Tarradellas, Santa Eugènia, Gran Via de Jaume I, zona de sota el viaducte del tren, carrer del Carme, carrer del Migdia, avinguda de Lluís Pericot i carretera de Santa Coloma”.

Seguint el calendari previst, aquesta setena reunió de la Taula de Mobilitat va servir especialment per establir els objectius del Pla de mobilitat urbana de Girona, després que anteriorment se n´hagués fet l´anàlisi i la diagnosi. Aquests objectius estan determinats per les Directrius nacionals de mobilitat, altres plans sectorials i la missió i les línies estratègiques del sistema de mobilitat que tingui definit la ciutat. “La missió del sistema de mobilitat proposat és contribuir a assolir els objectius globals de la ciutat i que les persones usin els sistemes de transport més sostenibles possibles per a cada desplaçament amb l´objectiu de contribuir a la qualitat del medi ambient del nostre entorn”, ha recalcat el regidor Joan Alcalà. Per assolir aquesta missió, que es desenvoluparà durant els propers sis anys, es van proposar les deu línies estratègiques citades anteriorment, que es basen en els àmbits següents: vianants, bicicleta, transport públic, vehicles nets, aparcament, distribució urbana de mercaderies, seguretat, conscienciació de la ciutadania, treball conjunt entre municipis i noves tecnologies.