Girona. Carril bici

El Punt Avui – GIRONA – JORDI NADAL

La Candidatura n’ha presentat una vintena, amb diverses propostes cada una

El grup municipal de la CUP de Girona ha presentat un paquet d’una vintena d’al·legacions al pla de mobilitat urbana, actualment en període d’exposició pública. Les al·legacions contenen diverses propostes en cada un dels apartats, amb l’objectiu, segons la formació, de potenciar l’ús de la bicicleta i el transport públic, fomentar els desplaçaments a peu i fer que el trànsit sigui més fluid. També demanen més col·laboració amb els municipis de Salt i Sarrià de Ter, i d’altres municipis de l’àrea urbana, a fi de ser més eficaços en la gestió de la mobilitat. En concret, volen que es creï un ens supramunicipal per dissenyar i aplicar estratègies de mobilitat sostenible que es reuneixi trimestralment.

Pel que fa a la potenciació del transport públic, demanen la creació d’una targeta (20/30) que ofereixi vint viatges a fer en trenta dies, a preus més competitius. O, segons el mateix concepte, la creació de la targeta 30/60. Volen també l’ampliació a cinquanta dels viatges mensuals gratuïts de la targeta T+70 (que actualment en preveu trenta sense cost). La millora de les tarifes i freqüències del tren convencional és una altra de les demandes de la CUP. Pel que fa als vianants, proposen la celebració de setmanes de sensibilització a les escoles a fi que proliferin els desplaçaments a peu, a través d’una xarxa de camins segurs. Altres mesures proposen millorar l’enllaç per a vianants entre els eixos comercials i fer vies d’un sol nivell. La potenciació de l’ús de la bicicleta vindria marcat per la creació d’un carril bici del centre de la ciutat al sector est dins el 2015, recuperar un carril bici entre el passeig d’Olot i Salt sobre calçada per treure’l de la vorera i fer dins el 2016 un carril bici a la gran via de Jaume I. Es pretén que s’instal·lin també als aparcaments subterranis de propietat o concessió municipal un mínim de cent aparcaments per a bicicletes. Les al·legacions de la CUP inclouen actuacions per millorar la convivència entre ciclistes i vianants i mesures mediambientals, entre d’altres.