DDG – OLOT

La Policia Municipal d’Olot ha contractat un nou sistema de marcatge de bicicletes. La nova organització del marcatge consisteix en un número de registre que es retola amb pintura d’alta resistència en dos punts diferents del quadre de la bicicleta. Aquesta numeració única facilita la vinculació entre la bicicleta registrada i el propietari. El posseïdor dóna d’alta el número de registre a la base de dades d’abast estatal que ofereix la mateixa empresa. Aquesta informació queda accessible per consulta de la Policia.
L’objectiu del canvi és oferir, de manera exclusiva per als veïns d’Olot, un sistema eficaç que sigui capaç de dissuadir els robatoris. I, en el cas que algú s’endugui la bicicleta, la Policia pugui detectar-la en qualsevol punt de l’Estat.
Fins fa poc, es feia servir un sistama de marcatge mecànic a partir d’un número de referència d’ús exclusiu de la Policia. La manera vella només permetia la detecció de bicicletes robades dins dels límits del terme municipal.
Per marcar bicicletes cal anar a les dependències de la Policia.