A finals de novembre del 2017 ens vam reunir a l’ajuntament de Girona amb els regidors Alcalà i Berloso per traslladar-los les crítiques de l’entitat, i del conjunt dels ciclistes urbans, a la desproporcionada campanya de multes engegada en aquelles dates. D’aquella reunió van sortir-ne propostes interessants com la d’oferir la possibilitat de realitzar un curs de formació gratuït com a alternativa a la multa econòmica. També, es va plantejar la possibilitat d’habilitar diverses voreres amples de la ciutat com a espais compartits bicicleta – vianant. Totes aquelles propostes s’havien de concretar en una segona reunió.

D’aquells principis d’acord en van sortir uns titulars amables a la premsa i prou. Res ha canviat des de llavors. Els policies continuen posant multes indiscriminadament, els multats continuen pagant-les i no hi ha cap nova vorera compartida de la llarga llista que vam presentar-los ni cap curs de formació.

Per tot això, constatem la poca voluntat política del consistori per trobar una solució acordada a aquest assumpte i reclamem amb urgència aquesta segona reunió.