Llum vermell per a La Federació d’Associacions de Veïns de Girona que ha proposat en una taula de mobilitat la obligatorietat de portar una placa identificativa i de pagar obligatòriament una assegurança, sense demanar la opinió als usuaris de bicicletes.

Llum verd per als articulistes i lectors dels diaris que hi escriuen sobre els problemes de mobilitat, sostenibilitat, i seguretat.

Llum verd per al Departament de Territori i Sostenibilitat. Ha estat poc freqüent que a la xarxa bàsica de carreteres es planegi un carril bici segregat. Que continuï així.

Les bicicletes a la premsa

CAMINANT PER LA CIUTAT I TRÀNSIT PER LES VORERES DE GIRONA.

Els autors de les cartes tornen a portar-nos un tema important i per resoldre.

DIARI DE GIRONA 24/03/2017
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2017/03/24/cartes/836424.html
DIARI DE GIRONA 27/03/2017
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2017/03/27/cartes/836883.html

RIUDELLOTS I CAMPLLONG UNITS.
LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GIRONA A FAVOR DE PLACA IDENTIFICADORA I ASSEGURANÇA PER A BICIS.

LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GIRONA A FAVOR DE PLACA IDENTIFICADORA ASSEGURANÇA PER A BICIS. Ho va presentar i es va aprovar a la taula de mobilitat.

DIARI DE GIRONA 25/03/2017
http://www.diaridegirona.cat/girona/2017/03/26/associacions-veins-volen-que-bicis/836727.html